“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در اداره کل استاندارد استان سمنان”

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در اداره کل استاندارد استان سمنان” در این جلسه آموزشی حدود ۳۵ نفر از مباحث سرطان های شایع در ایران، راههای غربالگری و پیشگیری از [...]

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در اداره کل استاندارد استان سمنان”

در این جلسه آموزشی حدود ۳۵ نفر از مباحث سرطان های شایع در ایران، راههای غربالگری و پیشگیری از آن و توصیه های ضد سرطانی توسط خانم دکتر اقوامی؛ مدرس افتخاری بنیاد آشنا شدند.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای