“جلسه همفکری و تعامل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری، سازمان مدیریت امور حمل…

“جلسه همفکری و تعامل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری، سازمان مدیریت امور حمل و نقل بار شهرداری سمنان و هیأت مدیره بنیاد نیکوکارن راه آسمان” در این جلسه [...]

“جلسه همفکری و تعامل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری، سازمان مدیریت امور حمل و نقل بار شهرداری سمنان و هیأت مدیره بنیاد نیکوکارن راه آسمان”

در این جلسه زمینه های همکاری در حوزه آموزش شهروندان بمنظور پیشگیری از سرطان مورد بررسی قرار گرفت.
آقایان مهندس پیوندی و مهندس کاشی آمادگی سازمان های مطبوع خود را برای همکاری همه جانبه اعلام نمودند.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای