“بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود) میزبان متخصصان حوزه روانشناختی”

“بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود) میزبان متخصصان حوزه روانشناختی” دومین کارگاه تخصصی گروه مشاوران با حضور دکتر آقایان متخصص روانپزشکی در دفتر بنیاد راه آسمان (شاهرود) برگزار شد. به گزارش [...]

“بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود) میزبان متخصصان حوزه روانشناختی”

دومین کارگاه تخصصی گروه مشاوران با حضور دکتر آقایان متخصص روانپزشکی در دفتر بنیاد راه آسمان (شاهرود) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی راه آسمان (شاهرود)، موضوع این جلسه مسائل روانشناختی همراه بیماری و روش صحیح مواجهه با آنها بود.
ابتدا دکتر آقایان در راستای تأکید بر آموزش های پیشگیرانه بیان کرد: توجه به کنترل ریسک فاکتورها (از جمله سموم، کم تحرکی، … و خصوصا استرس) می تواند از شیوع بیشتر بیماری در جامعه آینده بکاهد.
در ادامه ایشان با اشاره به مشکلات انطباقی همراه با سرطان، به شیوه های موثر در بازپروری و بهبودی بیمار پرداختند.
وی همچنین در خصوص اصلاح باورهای موجود در مثلث بیمار-درمانگر-خانواده نیز راهنمایی هایی به مشاوران ارائه نمودند.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای