“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در شرکت الگانت”

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در شرکت الگانت” در این جلسه که حدود ۵۵ نفر حضور داشتند سرطان های شایع در ایران، سرطان پستان، راههای پیشگیری از آنها و روش [...]

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در شرکت الگانت”

در این جلسه که حدود ۵۵ نفر حضور داشتند سرطان های شایع در ایران، سرطان پستان، راههای پیشگیری از آنها و روش های غربالگری توسط خانم دکتر اقوامی و خانم اعتمادی مدرس و ماما افتخاری بنیاد تشریح شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای