برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان (شاهرود) در شهر کلاته خیج

۲۴ آبان ماه جلسه آموزش و غربالگری سرطان پستان در شهر “کلاته خیج” با همکاری تیم معاونت بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و بنیاد نیکوکاران راه آسمان برگزار [...]

۲۴ آبان ماه جلسه آموزش و غربالگری سرطان پستان در شهر “کلاته خیج” با همکاری تیم معاونت بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و بنیاد نیکوکاران راه آسمان برگزار شد.این جلسه با حضور خانم دکتر امیر خلیلی جراح عمومی بعنوان سخنران و اعضای کمیته آموزشی بنیاد (دکتر نوری،خانم اسکندری) و خانم دکتر عامریان مدیر سلامت خانواده، خانم حسینی و خانم مصیبی جهت آموزش و غربالگری بانوان حاضر در جلسه برگزار شد.. در پایان جلسه تیم پزشکی به غربالگری پرداختند.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

مرکز پزشکی هسته‌ای