بازدید پروفسور مرادف و پروفسور ایروسوف از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان

بازدید پروفسور مرادف؛ رئیس دانشگاه بین الملل اوش قرقیزستان و پروفسور ایروسوف؛ رئیس مرکز آکادمی علوم پزشکی قرقیزستان از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان در این بازدید، رئیس مرکز [...]

بازدید پروفسور مرادف؛ رئیس دانشگاه بین الملل اوش قرقیزستان و پروفسور ایروسوف؛ رئیس مرکز آکادمی علوم پزشکی قرقیزستان از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان

در این بازدید، رئیس مرکز آکادمی علوم پزشکی قرقیزستان ابراز داشت ما در کشور قرقیزستان فاقد چنین مراکز هسته ای پیشرفته ای هستیم و از وجود چنین مرکز پیشرفته ای در استان سمنان شگفت زده شدم بویژه آنکه این مرکز توسط یک بنیاد خیریه ایجاد شده است.
مدیرعامل بنیاد نیکوکاران راه آسمان؛ آقای احمد صدیقی اعلام آمادگی جهت همکاری های علمی در حوزه مبارزه با سرطان با دانشگاه های کشور قرقیزستان کرد که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان