“برگزاری دومین جلسه آموزش پیشگیری از سرطان به کارکنان مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان”

“برگزاری دومین جلسه آموزش پیشگیری از سرطان به کارکنان مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان” در این جلسه ی آموزشی ۲۵ نفر از کارکنان این سازمان با توضیحات آقای اعتمادی؛ [...]

“برگزاری دومین جلسه آموزش پیشگیری از سرطان به کارکنان مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان”

در این جلسه ی آموزشی ۲۵ نفر از کارکنان این سازمان با توضیحات آقای اعتمادی؛ رئیس هیات مدیره با راه آسمان و اهداف آن آشنا شدند.
تشریح عوامل سرطانزا و حذف آنها از زندگی روزمره همچنین تشخیص زود هنگام سرطان با غربالگری به موقع توسط آقای دکتر رهبر؛ مدرس افتخاری بنیاد راه آسمان از دیگر برنامه های این جلسه ی آموزشی بود.
در پایان قلک های راه آسمان به علاقمندان داده شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای