“اهدا ارزشمند ۵۰۰ جلد کتاب نفیس به بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود)”

“اهدا ارزشمند ۵۰۰ جلد کتاب نفیس به بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود)” ۵۰۰ جلد کتاب نفیس با عنوان “محرم در شاهرود به روایت تصویر” به بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود) [...]

“اهدا ارزشمند ۵۰۰ جلد کتاب نفیس به بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود)”

۵۰۰ جلد کتاب نفیس با عنوان “محرم در شاهرود به روایت تصویر” به بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود) اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی راه آسمان (شاهرود)، دبیر کمیته اطلاع رسانی بیان کرد: استاد حسن شهنما از هنرمندان بزرگ شهرستان در اقدامی انسان دوستانه ۵۰۰ جلد کتاب نفیس را به بنیاد اهدا تا عواید حاصل از فروش آن با همت عالی در جهت کمک به بیماران مبتلا به سرطان هزینه شود.
گفتنی است این اثر ارزشمند به روند برگزاری مراسم آئینی محرم در شاهرود می پردازد و هنرمند برای تألیف آن از زبان تصویر بهره جسته است.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای