“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان”

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان” در این کارگاه که حدود ۴۰ نفر شرکت کرده بودند خانم دکتر علی نیا مقدم؛ مدرس افتخاری بنیاد راه آسمان ضمن تشریح [...]

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان”

در این کارگاه که حدود ۴۰ نفر شرکت کرده بودند خانم دکتر علی نیا مقدم؛ مدرس افتخاری بنیاد راه آسمان ضمن تشریح سرطان های خون و معده به راههای پیشگیری از آنها پرداخت.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای