“برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان بیمارستان شفاء در سالن تامین اجتماعی”

“برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان بیمارستان شفاء در سالن تامین اجتماعی” در این کارگاه آموزشی که با حضور ۶۵ نفر برگزار شد، خانم اعتمادی ضمن معرفی راه آسمان، تشریح سرطان [...]

“برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان بیمارستان شفاء در سالن تامین اجتماعی”

در این کارگاه آموزشی که با حضور ۶۵ نفر برگزار شد، خانم اعتمادی ضمن معرفی راه آسمان، تشریح سرطان پستان، راههای تشخیصی و غربالگری به معاینه ماهانه توسط هر فرد برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان تأکید کرد.
در ادامه خانم دکتر علی نیا مقدم به سرطان های شایع در ایران و راههای پیشگیری از آن پرداخت.
در پایان معاینه نیز توسط ماماهای افتخاری بنیاد خانم ها؛ اعتمادی، اعوانی و کرمی انجام شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای