“همکاری مرکز تحقیقات سرطان جهاد دانشگاهی با بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود)”

“همکاری مرکز تحقیقات سرطان جهاد دانشگاهی با بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود)” خانم دکتر نوری از دیدار با ریاست مرکز تحقیقات سرطان جهاد دانشگاهی در تهران خبر داد و گفت: [...]

“همکاری مرکز تحقیقات سرطان جهاد دانشگاهی با بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود)”

خانم دکتر نوری از دیدار با ریاست مرکز تحقیقات سرطان جهاد دانشگاهی در تهران خبر داد و گفت: در این دیدار زمینه ارجاع بیماران به مرکز جهت مداوا و درمان و پیگیری های لازم فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی راه آسمان (شاهرود)، دکترمجید زاده بیان کرد: امکان ایجاد مرکز تحقیقات سرطان پستان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان فراهم است.
در ادامه دکتر عامریان افزود: تعامل و همکاری جهاد دانشگاهی جهت پذیرش بیماران بستری مناسب برای پیشبرد اهداف بنیاد نیکوکاران خواهد بود.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان