“آغاز کلاس مهارتهای دهگانه راه آسمان ویژه ی انجمن علمی معلمان استان سمنان در مجتمع…

“آغاز کلاس مهارتهای دهگانه راه آسمان ویژه ی انجمن علمی معلمان استان سمنان در مجتمع آموزشی سروش” خودآگاهی ، همدلی و مزیت های آن در رفتار و مدیریت و سازگاری [...]

“آغاز کلاس مهارتهای دهگانه راه آسمان ویژه ی انجمن علمی معلمان استان سمنان در مجتمع آموزشی سروش”

خودآگاهی ، همدلی و مزیت های آن در رفتار و مدیریت و سازگاری با هیجانات منفی از موضوعات این کلاس بود که توسط خانمها حقیقت و قدیری؛ روانشناسان افتخاری بنیاد به حاضران آموزش داده شد.
در پایان هم قلک های بنیاد به علاقمندان توزیع شد.
در این جلسه حدود ۶۰ نفر شرکت کردند.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای