“جلسه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب”

“جلسه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب” در این جلسه که حدود ۷۰ نفرحضور داشتند، خانم شاهی؛ روانشناس و مدرس افتخاری راه آسمان، شیوه صحیح تربیت کودکان [...]

“جلسه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب”

در این جلسه که حدود ۷۰ نفرحضور داشتند، خانم شاهی؛ روانشناس و مدرس افتخاری راه آسمان، شیوه صحیح تربیت کودکان را بیان کرد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای