آموزش پیشگیری از سرطان به کارکنان مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان

آموزش پیشگیری از سرطان به کارکنان مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان در این جلسه ی آموزشی کارکنان این سازمان با توضیحات آقای اعتمادی؛ رئیس هیات مدیره و خانم دکتر [...]

آموزش پیشگیری از سرطان به کارکنان مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان

در این جلسه ی آموزشی کارکنان این سازمان با توضیحات آقای اعتمادی؛ رئیس هیات مدیره و خانم دکتر علی نیا مقدم؛ مدرس افتخاری بنیاد راه آسمان ضمن آشنایی با اهداف بنیاد با سرطانهای شایع در ایران و راههای تشخیصی پیشگیری از آنها آشنا شدند.
تشریح بیماریهای پای دیابت و آنفولانزا توسط خانم اعتمادی؛ دبیر کمیته ی آموزش و پیشگیری و غربالگری سرطان پستان توسط خانم کرمی کارشناس مامایی از دیگر برنامه های این جلسه ی آموزشی بود.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای