“جلسه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب”

“جلسه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب” در این جلسه که حدود ۶۰ نفر حضور داشتند، خانم عبداللهی؛ روانشناس و مدرس افتخاری بنیاد راه آسمان، کنترل خشم [...]

“جلسه آموزشی سلامت روان برای اولیاء دانش آموزان دبستان محراب”

در این جلسه که حدود ۶۰ نفر حضور داشتند، خانم عبداللهی؛ روانشناس و مدرس افتخاری بنیاد راه آسمان، کنترل خشم و تربیت اجتماعی کودکان را بیان کرد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای