“برگزاری جلسه آموزشی بنیاد راه آسمان برای اولیاء دانش آموزان مهاجران و اتباع غیر ایرانی…

“برگزاری جلسه آموزشی بنیاد راه آسمان برای اولیاء دانش آموزان مهاجران و اتباع غیر ایرانی در مهمانشهر مهاجران افغان” در این جلسه که با حضور ۴۰ نفر از مهاجران و [...]

“برگزاری جلسه آموزشی بنیاد راه آسمان برای اولیاء دانش آموزان مهاجران و اتباع غیر ایرانی در مهمانشهر مهاجران افغان”

در این جلسه که با حضور ۴۰ نفر از مهاجران و اتباع غیر ایرانی برگزار شد، خانم ها اعتمادی و کرمی ضمن تشریح سرطان های پستان و دهانه رحم به راههای تشخیص، پیشگیری و غربالگری از آنها پرداختند.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای