“حضور خیر عزیز ایرانی مقیم آمریکا در بنیاد نیکوکاران راه آسمان و بازدید از مرکز…

“حضور خیر عزیز ایرانی مقیم آمریکا در بنیاد نیکوکاران راه آسمان و بازدید از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان” خانم تهرانی پس از بازدید فعالیت های بنیاد راه آسمان [...]

“حضور خیر عزیز ایرانی مقیم آمریکا در بنیاد نیکوکاران راه آسمان و بازدید از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان”

خانم تهرانی پس از بازدید فعالیت های بنیاد راه آسمان را بسیار ارزشمند و درخور ستایش دانسته و بیان نمودند: ارائه خدمات تشخیصی با چنین کیفیت و در محیطی زیبا و با نشاط در دنیا کم نظیر می باشد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای