“تشکیل کلاس آموزشی پیشگیری از سرطان ویژه ی انجمن علمی معلمان ابتدایی در سالن ابن…

“تشکیل کلاس آموزشی پیشگیری از سرطان ویژه ی انجمن علمی معلمان ابتدایی در سالن ابن سینا مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان” معرفی بنیاد راه آسمان، آشنایی با انواع سرطان، [...]

“تشکیل کلاس آموزشی پیشگیری از سرطان ویژه ی انجمن علمی معلمان ابتدایی در سالن ابن سینا مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان”

معرفی بنیاد راه آسمان، آشنایی با انواع سرطان، آرامش روح و روان و تاثیر این دو در پیشگیری از سرطان از موضوعات این کلاس آموزشی بود که توسط خانمها اعتمادی، حقیقت و دکتر اقوامی به حاضران آموزش داده شد.
در این جلسه ۹۰ نفر شرکت کردند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای