“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان برای اولیاء دانش آموزان مدرسه محمد رسول الله”

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان برای اولیاء دانش آموزان مدرسه محمد رسول الله” در این کارگاه آموزشی ابتدا آقای صدیقی مدیرعامل بنیاد نیکوکاران راه آسمان به معرفی و بیان دستاوردهای [...]

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان برای اولیاء دانش آموزان مدرسه محمد رسول الله”

در این کارگاه آموزشی ابتدا آقای صدیقی مدیرعامل بنیاد نیکوکاران راه آسمان به معرفی و بیان دستاوردهای بنیاد پرداخت.
سپس خانم دکتر اقوامی مدرس افتخاری راه آسمان سرطان و راههای پیشگیری از آن را تشریح کرد.
در این جلسه ۱۳۰ نفر حضور داشتند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای