“تعامل و همکاری گروه مشاوران با بنیاد نیکوکاران راه آسمان شاهرود”

“تعامل و همکاری گروه مشاوران با بنیاد نیکوکاران راه آسمان شاهرود” مدیر هیئت اجرایی راه آسمان، ابوالحسن قزوینی از اعلام همکاری گروه مشاوران و نشست مشترک با پزشکان خبر داد [...]

“تعامل و همکاری گروه مشاوران با بنیاد نیکوکاران راه آسمان شاهرود”

مدیر هیئت اجرایی راه آسمان، ابوالحسن قزوینی از اعلام همکاری گروه مشاوران و نشست مشترک با پزشکان خبر داد وگفت: این همکاری به بهبود سلامت جسمی و روانی بیماران تحت پوشش بنیاد کمک خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی راه آسمان، دبیر کمیته آموزش و پیشگیری؛ دکترنوری بیان کرد: بنیاد در نظردارد واحد مشاوره هم چنین غربالگری را به صورت رایگان در دفتر فعال نماید.
دکتر مهدوی در ادامه عنوان کرد: تمرکز بنیاد بر مهار بیماری و افزایش امید به زندگی و کمک به درمان با رویکرد علمی با پیروی از الگوی مهرانه زنجان خواهد بود.
دکتر محمدی به اهمیت توسعه آموزش به جهت قابل پیشگیری بودن یک سوم سرطان ها اشاره و خاطر نشان کرد: مشارکت خیرین جهت کمک های مالی و غیر مالی به بیماران و مشارکت به صورت همیاری در بخش های مختلف بنیاد صورت گرفته است.
فرهادی؛ مدیر گروه مشاوران به معرفی اعضای گروه مشاوران همیار و حوزه های فعالیت آنان پرداخت و ادامه داد: در کمترین بازه زمانی گروه مشاوران فعالیت خود را در دفتر بنیاد در شاهرود آغاز می نماید.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان