تشکیل جلسه هیأت اجرایی بنیاد راه آسمان شاهرود

جلسه هیات اجرایی بنیاد راه آسمان شاهرود با حضور رییس هیات مدیره، مدیر عامل و دبیر کمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان سمنان. در این جلسه، فرآیندهای اجرایی کمیته [...]

جلسه هیات اجرایی بنیاد راه آسمان شاهرود با حضور رییس هیات مدیره، مدیر عامل و دبیر کمیته آموزش و پیشگیری بنیاد راه آسمان سمنان.
در این جلسه، فرآیندهای اجرایی کمیته های اجرایی بررسی گردید.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان