“برگزاری کارگاه آموزشی با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان سمنان و بنیاد راه آسمان در مسجد…

“برگزاری کارگاه آموزشی با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان سمنان و بنیاد راه آسمان در مسجد پیامبر اعظم(ص)” در این کارگاه آموزشی که با حضور ۴۵ نفر از بانوان برگزار شد، [...]

“برگزاری کارگاه آموزشی با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان سمنان و بنیاد راه آسمان در مسجد پیامبر اعظم(ص)”

در این کارگاه آموزشی که با حضور ۴۵ نفر از بانوان برگزار شد، خانم اعتمادی ضمن بیان تشریح سرطان پستان، راههای تشخیصی و غربالگری به معاینه ماهانه توسط هر فرد برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان تأکید کرد.
در پایان معاینه نیز انچام شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای