“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان برای اولیاء دانش آموزان مدرسه نیمه شعبان”

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان برای اولیاء دانش آموزان مدرسه نیمه شعبان” در این کارگاه آموزشی خانم دکتر علی نیا مقدم ضمن تاکید بر خودمراقبتی و روش زندگی سالم، به [...]

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان برای اولیاء دانش آموزان مدرسه نیمه شعبان”

در این کارگاه آموزشی خانم دکتر علی نیا مقدم ضمن تاکید بر خودمراقبتی و روش زندگی سالم، به راههای پیشگیری از سرطان و روش های غربالگری پرداخت.
در این جلسه ۲۰۰ نفر حضور داشتند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان