“برگزاری جلسه آموزشی برای مهاجران و اتباع غیر ایرانی در مهمانشهر مهاجران افغان از طرف…

“برگزاری جلسه آموزشی برای مهاجران و اتباع غیر ایرانی در مهمانشهر مهاجران افغان از طرف مرکز بهداشت شهرستان سمنان با همکاری بنیاد راه آسمان ” در این جلسه که با [...]

“برگزاری جلسه آموزشی برای مهاجران و اتباع غیر ایرانی در مهمانشهر مهاجران افغان از طرف مرکز بهداشت شهرستان سمنان با همکاری بنیاد راه آسمان ”

در این جلسه که با حضور ۳۰ نفر مهاجران و اتباع غیر ایرانی برگزار شد، خانم اعتمادی ضمن تشریح سرطان پستان به راههای تشخیص، پیشگیری و غربالگری از آن پرداخت.
در پایان معاینه نیز انجام شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای