“برگزاری جلسه آموزشی برای مهاجران و اتباع غیر ایرانی در مهمانشهر مهاجران افغان از طرف…

“برگزاری جلسه آموزشی برای مهاجران و اتباع غیر ایرانی در مهمانشهر مهاجران افغان از طرف مرکز بهداشت شهرستان سمنان با همکاری بنیاد راه آسمان ” در این جلسه که با [...]

“برگزاری جلسه آموزشی برای مهاجران و اتباع غیر ایرانی در مهمانشهر مهاجران افغان از طرف مرکز بهداشت شهرستان سمنان با همکاری بنیاد راه آسمان ”

در این جلسه که با حضور ۳۰ نفر مهاجران و اتباع غیر ایرانی برگزار شد، خانم اعتمادی ضمن تشریح سرطان پستان به راههای تشخیص، پیشگیری و غربالگری از آن پرداخت.
در پایان معاینه نیز انجام شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان