“از عمل کار بر آید نه سخن”

“از عمل کار بر آید نه سخن” در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استانداری سمنان، بنا بر پیشنهاد مدیر عامل بنیاد راه آسمان؛آقای صدیقی، تمامی مدیران حاضر در جلسه باتفاق [...]

“از عمل کار بر آید نه سخن”

در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استانداری سمنان، بنا بر پیشنهاد مدیر عامل بنیاد راه آسمان؛آقای صدیقی، تمامی مدیران حاضر در جلسه باتفاق معاونت محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به مناسبت هفته تربیت بدنی، لحظاتی را به ورزش پرداختند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان