“از عمل کار بر آید نه سخن”

“از عمل کار بر آید نه سخن” در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استانداری سمنان، بنا بر پیشنهاد مدیر عامل بنیاد راه آسمان؛آقای صدیقی، تمامی مدیران حاضر در جلسه باتفاق [...]

“از عمل کار بر آید نه سخن”

در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استانداری سمنان، بنا بر پیشنهاد مدیر عامل بنیاد راه آسمان؛آقای صدیقی، تمامی مدیران حاضر در جلسه باتفاق معاونت محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به مناسبت هفته تربیت بدنی، لحظاتی را به ورزش پرداختند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای