تجلیل از پژوهشگر پر افتخار در مراسم گویش سمنانی، زمزمه دوست

تجلیل از پژوهشگر پر افتخار سمنان پروفسور سیف الله سعدالدین به عنوان ” پژوهشگر یک درصد برتر پراستناد بین المللی بر اساس شاخص ISI_ESI موسسه Thomson Reuters در سال ۲۰۱۷ [...]

تجلیل از پژوهشگر پر افتخار سمنان پروفسور سیف الله سعدالدین به عنوان ” پژوهشگر یک درصد برتر پراستناد بین المللی بر اساس شاخص ISI_ESI موسسه Thomson Reuters در سال ۲۰۱۷ “در مراسم گویش سمنانی زمزمه دوست.
استاد سیف الله سعدالدین، عضو هیات امناء و عضو کمیته فنی مهندسی بنیاد راه آسمان از افتخارات استان و کشور می باشند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان