” برگزاری همایش هفته سلامت روان در سالن ابن سینای مرکز پزشکی هسته ای راه…

” برگزاری همایش هفته سلامت روان در سالن ابن سینای مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان” در این همایش که با مشارکت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، معاونت بهداشتی [...]

” برگزاری همایش هفته سلامت روان در سالن ابن سینای مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان”

در این همایش که با مشارکت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، اداره کل بهزیستی استان سمنان، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و “بنیاد نیکوکاران راه آسمان” برگزار شد، آقای صدیقی؛ مدیر عامل راه آسمان به نقش سلامت روان، کاهش استرس و افزایش نشاط در پیشگیری از سرطانها پرداخت.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان