“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در کانون شهید دامغانیان”

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در کانون شهید دامغانیان” در این جلسه که مدیران، معلمان و مربیان دوره ابتدایی حضور داشتند؛خانم اعتمادی ضمن بیان علائم سرطان پستان و روش های [...]

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در کانون شهید دامغانیان”

در این جلسه که مدیران، معلمان و مربیان دوره ابتدایی حضور داشتند؛خانم اعتمادی ضمن بیان علائم سرطان پستان و روش های معاینه و غربالگری، به خود مراقبتی در پیشگیری از سرطان تأکید کرد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان