“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در مسجد امام رضا(ع)”

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در مسجد امام رضا(ع)” در ادامه جلسات آموزشی، جلسه ای در مورد اهمیت معاینه و غربالگری جهت تشخیص زودهنگام سرطان پستان، سرطانهای شایع در ایران [...]

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در مسجد امام رضا(ع)”

در ادامه جلسات آموزشی، جلسه ای در مورد اهمیت معاینه و غربالگری جهت تشخیص زودهنگام سرطان پستان، سرطانهای شایع در ایران و راههای پیشگیری از آن توسط خانم دکتر علی نیا مقدم برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی ۱۰۰ نفر حضور داشتند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان