“جلسه آموزشی راه آسمان برای آموزگاران سمنانی”

“جلسه آموزشی راه آسمان برای آموزگاران سمنانی” در این کارگاه آموزشی که در کانون شهید دامغانیان برگزار شد، خانم دکتر علی نیا مقدم ضمن بیان علائم و راههای پیشگیری از [...]

“جلسه آموزشی راه آسمان برای آموزگاران سمنانی”

در این کارگاه آموزشی که در کانون شهید دامغانیان برگزار شد، خانم دکتر علی نیا مقدم ضمن بیان علائم و راههای پیشگیری از سرطان های شایع در ایران ، روش های غربالگری، به خود مراقبتی در پیشگیری از سرطان تأکید کرد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان