“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان برای رابطین بهداشتی مرکز شهید مطلبی”

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان برای رابطین بهداشتی مرکز شهید مطلبی” ابتدا خانم دکتر علی نیا مقدم به سرطان پستان، روش معاینه و غربالگری جهت تشخیص زود هنگام آن پرداخت. [...]

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان برای رابطین بهداشتی مرکز شهید مطلبی”

ابتدا خانم دکتر علی نیا مقدم به سرطان پستان، روش معاینه و غربالگری جهت تشخیص زود هنگام آن پرداخت.
سپس نکاتی در خصوص ارتقا سلامت روان و جامعه با نشاط توسط خانم علیمحمدی؛ روانشناس افتخاری راه آسمان گفته شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان