بازدید جناب آقای اصغر وثوق؛ مدیر عامل انجمن خیریه مهرانه زنجان از مرکز پزشکی هسته…

بازدید جناب آقای اصغر وثوق؛ مدیر عامل انجمن خیریه مهرانه زنجان از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان در این بازدید آقای وثوق نشستی با اعضاء هیأت مدیره راه آسمان [...]

بازدید جناب آقای اصغر وثوق؛ مدیر عامل انجمن خیریه مهرانه زنجان از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان

در این بازدید آقای وثوق نشستی با اعضاء هیأت مدیره راه آسمان داشت.
جناب آقای وثوق ضمن قدردانی از خیران برای راه اندازی مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان ابراز امیدواری کرد همکاری انجمن خیریه مهرانه و بنیاد راه آسمان جهت تحقق اهداف گسترش یابد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان