حضور دکتر علی اصغر یار محمدی در دفتر بنیاد راه آسمان شاهرود

حضور دکتر علی اصغر یار محمدی جراح و فوق تخصص ارولوژی، رییس بیمارستان پیوند اعضای منتصریه ی مشهد و عضو هیئت امنای بنیاد نیکوکاران راه آسمان در دفتر بنیاد شاهرود. [...]

حضور دکتر علی اصغر یار محمدی جراح و فوق تخصص ارولوژی، رییس بیمارستان پیوند اعضای منتصریه ی مشهد و عضو هیئت امنای بنیاد نیکوکاران راه آسمان در دفتر بنیاد شاهرود.
دکتر یار محمدی علاوه بر دیدار با اعضای هیات اجرایی دفتر شاهرود در ملاقات با جمعی از بیماران تحت پوشش به پرسشهای پزشکی آنان پاسخ داد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان