“تشکیل کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان با حضور استاندار محترم، مدیران دستگاههای اجرایی ذی…

“تشکیل کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان با حضور استاندار محترم، مدیران دستگاههای اجرایی ذی ربط و سازمانهای مردم نهاد با محوریت تبیین وضعیت شیوع بیماری سرطان در استان سمنان [...]

“تشکیل کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان با حضور استاندار محترم، مدیران دستگاههای اجرایی ذی ربط و سازمانهای مردم نهاد با محوریت تبیین وضعیت شیوع بیماری سرطان در استان سمنان و راههای پیشگیری از آن”

در این کارگروه مدیرعامل بنیاد راه آسمان ضمن تأکید بر هم افزایی همه ظرفیت ها اعم از دولتی و مردمی در امر مبارزه با سرطان، برنامه های آموزش فراگیر و پیشگیرانه را تشریح کرد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان