“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان در فرهنگسرای امید خانواده”

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان در فرهنگسرای امید خانواده” در این کارگاه خانم دکتر علی نیا مقدم ضمن بیان راه های پیشگیری از سرطان و روشهای غربالگری آن، به شیوه [...]

“برگزاری کارگاه آموزشی راه آسمان در فرهنگسرای امید خانواده”

در این کارگاه خانم دکتر علی نیا مقدم ضمن بیان راه های پیشگیری از سرطان و روشهای غربالگری آن، به شیوه زندگی سالم ، ورزش و فعالیت بدنی نیز پرداخت.
در پایان هم قلک های مناسبتی ماه محرم توزیع شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان