“کارگاه آموزش و پیشگیری از سرطان در مراسم عزاداری امام حسین(ع)”

“کارگاه آموزش و پیشگیری از سرطان در مراسم عزاداری امام حسین(ع)” در این محفل مذهبی خانم دکتر علی نیا مقدم ضمن بیان راه های پیشگیری از سرطان و روشهای غربالگری [...]

“کارگاه آموزش و پیشگیری از سرطان در مراسم عزاداری امام حسین(ع)”

در این محفل مذهبی خانم دکتر علی نیا مقدم ضمن بیان راه های پیشگیری از سرطان و روشهای غربالگری آن، به شیوه زندگی سالم نیز پرداخت.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان