“کارگاه آموزش و پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان”

“کارگاه آموزش و پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان” در این کار‌گاه خانم دکتر اقوامی در خصوص سرطان روده بزرگ، علل و راههای پیشگیری از آن توضیح داد. در پایان [...]

“کارگاه آموزش و پیشگیری از سرطان در کانون بازنشستگان”

در این کار‌گاه خانم دکتر اقوامی در خصوص سرطان روده بزرگ، علل و راههای پیشگیری از آن توضیح داد.
در پایان هم قلک های مناسبتی ماه محرم بین شرکت کنندگان توزیع شد.
کارگاه آموزشی ویژه ی بازنشستگان بصورت ماهیانه برگزار و در هر جلسه به یکی از سرطانهای شایع و راههای پیشگیری از آن پرداخته می شود.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان