برگزاری جلسه هیأت اجرایی شاهرود با حضور مدیر عامل بنیاد راه آسمان در دفتر جدید…

برگزاری جلسه هیأت اجرایی شاهرود با حضور مدیر عامل بنیاد راه آسمان در دفتر جدید شاهرود در این جلسه آقای صدیقی، آقای ابوالحسن قزوینی را سرپرست دفتر اجرایی بنیاد راه [...]

برگزاری جلسه هیأت اجرایی شاهرود با حضور مدیر عامل بنیاد راه آسمان در دفتر جدید شاهرود

در این جلسه آقای صدیقی، آقای ابوالحسن قزوینی را سرپرست دفتر اجرایی بنیاد راه آسمان در شهرستان شاهرود معرفی کردند.
همچنین از زحمات گرانقدر و ارزشمند دکتر محمد محمدی تقدیر بعمل آمد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان