کارگاه مثبت اندیشی ویژه ی خانواده ی مددجویان راه آسمان در سمنان

کارگاه مثبت اندیشی ویژه ی خانواده ی مددجویان راه آسمان در سمنان در این کارگاه روشهای مثبت اندیشی و تاثیر آن در تسریع روند بهبودی بیمار، خودشناسی، خودباوری، نشاط و [...]

کارگاه مثبت اندیشی ویژه ی خانواده ی مددجویان راه آسمان در سمنان

در این کارگاه روشهای مثبت اندیشی و تاثیر آن در تسریع روند بهبودی بیمار، خودشناسی، خودباوری، نشاط و آرامش بخشی توسط دکتر عاطفه بیدختی متخصص روانشناسی تربیتی به شرکت کنندگان آموزش داده شد.
در پایان هم کودکان با استفاده از مواد دور ریختنی سازه های زیبایی ساختند.
این کارگاه به پیشنهاد دکتر بیدختی برگزار شد و مورد توجه خانواده های مددجویان قرار گرفت.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان