برگزاری نشست سالیانه مجمع عمومی هیأت امناء بنیاد نیکوکاران راه آسمان

در این نشست که با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضا تشکیل شد، ابتدا آقای دکتر فرهاد ملک رئیس هیأت امناء، از حضور و حمایت همه اعضاء هیأت امناء و [...]

در این نشست که با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضا تشکیل شد، ابتدا آقای دکتر فرهاد ملک رئیس هیأت امناء، از حضور و حمایت همه اعضاء هیأت امناء و اقدامات هیأت مدیره و مدیرعامل بنیاد تشکر نمود.
سپس مدیرعامل بنیاد آقای احمد صدیقی گزارش کاملی از عملکرد یکساله از جمله فعالیت های مدیریت ها و کمیته های زیر مجموعه بنیاد را خدمت اعضاء هیأت امناء ارائه کرد.
در ادامه گزارش عملکرد مالی و تراز منتهی به سال ۱۳۹۷، توسط بازرس بنیاد آقای مهندس مجید محمدی نژاد ارائه و به تصویب رسید.
سپس طرح جامع مرکز امید و سلامت توسط آقای دکتر مهدوی و آقای دکتر خیرالدین ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر شریعت نیز برنامه های استراتژیک و عملیاتی بنیاد راه آسمان را ارائه کردند.
در انتها ضمن بیان ارشادات و پیشنهادات اعضاء محترم هیأت امناء، دکتر فرهاد ملک ضمن تشکر از همه اقدامات و حمایت های صورت گرفته، همراهی بیش از پیش همه اعضاء، همیاران و خیرین و عموم هم استانی های عزیز را برای تحقق اهداف بزرگ راه آسمان ضروری دانسته و درخواست کردند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان