“کارگاه آموزشی در مدیریت توزیع برق شهرستان سمنان”

“کارگاه آموزشی در مدیریت توزیع برق شهرستان سمنان” در این کارگاه که ۱۰۰نفر از کارکنان این اداره حضور داشتند خانم دکتر اقوامی شرکت کنندگان را با راههای پیشگیری و تشخیص [...]

“کارگاه آموزشی در مدیریت توزیع برق شهرستان سمنان”

در این کارگاه که ۱۰۰نفر از کارکنان این اداره حضور داشتند خانم دکتر اقوامی شرکت کنندگان را با راههای پیشگیری و تشخیص سرطانهای شایع آشنا کرد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای