“خانواده ی نو عروس متوفی جهیزیه ی فرزند دلبندشان را به بنیاد راه آسمان هدیه…

“خانواده ی نو عروس متوفی جهیزیه ی فرزند دلبندشان را به بنیاد راه آسمان هدیه کردند” نو عروس سمنانی مبتلا به بیماری سرطان خون بود و پس از تحمل بیماری، [...]

“خانواده ی نو عروس متوفی جهیزیه ی فرزند دلبندشان را به بنیاد راه آسمان هدیه کردند”

نو عروس سمنانی مبتلا به بیماری سرطان خون بود و پس از تحمل بیماری، سال گذشته مشیت الهی بر این شد که از زمین خاکی پربکشد.
آرامش دل و بردباری، پاداش کار خیر خانواده ی داغدار و بهشت برین، جایگاه ابدی جگر گوشه شان باد‌.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای