“نشست مشترک هیات مدیره با اعضا هیات اجرایی راه آسمان در شاهرود”

“نشست مشترک هیات مدیره با اعضا هیات اجرایی راه آسمان در شاهرود” در این نشست ضمن مرور برنامه های استراتژیک و عملیاتی بنیاد راه آسمان ، بر همفکری و تشریک [...]

“نشست مشترک هیات مدیره با اعضا هیات اجرایی راه آسمان در شاهرود”

در این نشست ضمن مرور برنامه های استراتژیک و عملیاتی بنیاد راه آسمان ، بر همفکری و تشریک مساعی برای تحقق اهداف بزرگ بنیاد تاکید شد. همچنین در این جلسه برای برگزاری هر چه با شکوه تر افتتاحیه دفتر شاهرود برنامه ریزی شد.

“زوابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای