“راه آسمان دوستدار محیط زیست”

“راه آسمان دوستدار محیط زیست” بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استفاده از ظروف غیر پلاستیکی در جشن شکرگزاری به کمپین نه به پلاستیک پیوست. “روابط عمومی راه آسمان”

“راه آسمان دوستدار محیط زیست”

بنیاد نیکوکاران راه آسمان با استفاده از ظروف غیر پلاستیکی در جشن شکرگزاری به کمپین نه به پلاستیک پیوست.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای