حضور بنیاد نیکوکاران راه آسمان در چهارمین همایش تجلیل از واحدهای تولیدی برتر استان در…

حضور بنیاد نیکوکاران راه آسمان در چهارمین همایش تجلیل از واحدهای تولیدی برتر استان در عرصه ی رعایت حقوق مصرف کننده در این همایش از دکتر محمد علی شریعت؛ مدیر [...]

حضور بنیاد نیکوکاران راه آسمان در چهارمین همایش تجلیل از واحدهای تولیدی برتر استان در عرصه ی رعایت حقوق مصرف کننده

در این همایش از دکتر محمد علی شریعت؛ مدیر عامل شرکت تولیدی شیمیایی کلران، واحد تولیدی برتر استان و ملی سال ۹۸و دارنده ی تندیس طلایی صنعت تجلیل شد.
دکتر شریعت از اعضای هیات امنا، هیات مدیره و مدیر کمیته های توسعه راهبردها و جذب مشارکتهای بنیاد نیکوکاران راه آسمان است.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان