برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در اداره کل هواشناسی استان

برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در اداره کل هواشناسی استان دکتر علی نیا مقدم و خانم علیمحمدی روانشناس، کارکنان این اداره را با سرطانهای شایع و راههای پیشگیری از [...]

برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از سرطان در اداره کل هواشناسی استان

دکتر علی نیا مقدم و خانم علیمحمدی روانشناس، کارکنان این اداره را با سرطانهای شایع و راههای پیشگیری از آن، همچنین بهداشت روان آشنا کردند.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای