تقدیر دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بنیاد نیکوکاران راه آسمان

“تقدیر دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بنیاد نیکوکاران راه آسمان برای اجرای پویش ملی کنترل فشار خون” این مراسم در مرکز بهداشت تدین برگزار و از مجریان طرح قدر [...]

“تقدیر دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بنیاد نیکوکاران راه آسمان برای اجرای پویش ملی کنترل فشار خون”

این مراسم در مرکز بهداشت تدین برگزار و از مجریان طرح قدر دانی شد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان