گرد همایی مدیران و نمایندگان موسسات خیریه در مهرانه تهران

گرد همایی مدیران و نمایندگان موسسات خیریه در مهرانه تهران گسترش فرهنگ مهرانه و تبادل تجربیات موسسه های خیریه از مهمترین مصوبات این جلسه بود. در همین راستا مقرر شد [...]

گرد همایی مدیران و نمایندگان موسسات خیریه در مهرانه تهران

گسترش فرهنگ مهرانه و تبادل تجربیات موسسه های خیریه از مهمترین مصوبات این جلسه بود.
در همین راستا مقرر شد جهت دیدار مدیر عامل مهرانه از برخی موسسه ها ی خیریه و همچنین بازدید هیات مدیره ی خیریه ها از مهرانه برنامه ریزی بعمل آید.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان