حضور مدیر عامل بنیاد نیکوکاران راه آسمان در گردهمایی مدیران و نمایندگان موسسات خیریه در…

حضور مدیر عامل بنیاد نیکوکاران راه آسمان در گردهمایی مدیران و نمایندگان موسسات خیریه در مهمانسرای مهرانه تهران در این نشست هم اندیشی مهندس وثوق مدیرعامل مهرانه زنجان، از بنیاد [...]

حضور مدیر عامل بنیاد نیکوکاران راه آسمان در گردهمایی مدیران و نمایندگان موسسات خیریه در مهمانسرای مهرانه تهران

در این نشست هم اندیشی مهندس وثوق مدیرعامل مهرانه زنجان، از بنیاد راه آسمان به عنوان یکی از موسسات موفق و پرشتاب با الگو گیری صحیح نام برد.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان