برگزاری کارگاه آموزشی در کارخانه ی نورد و لوله ی استان

برگزاری کارگاه آموزشی در کارخانه ی نورد و لوله ی استان در این کارگاه ۴۵ نفر از آقایان شرکت کردند و در خصوص علائم و راههای پیشگیری از سرطان آموزش [...]

برگزاری کارگاه آموزشی در کارخانه ی نورد و لوله ی استان

در این کارگاه ۴۵ نفر از آقایان شرکت کردند و در خصوص علائم و راههای پیشگیری از سرطان آموزش دیدند.
مدرسان: دکتر اقوامی و خانم اعتمادی.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان